vintage, illinois, gnome
Tags
vintage illinois gnome estate thrift dekalb moxie pyrex